Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
22. října 2020 ..:: Home ::..   Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Zampetti Dott. Maurizio se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Zampetti Dott. Maurizio a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Zampetti Dott. Maurizio souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Zampetti Dott. Maurizio shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Zampetti Dott. Maurizio také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Zampetti Dott. Maurizio automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Zampetti Dott. Maurizio využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Zampetti Dott. Maurizio.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Zampetti Dott. Maurizio, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Zampetti Dott. Maurizio nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Zampetti Dott. Maurizio doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Zampetti Dott. Maurizio. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Zampetti Dott. Maurizio nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Zampetti Dott. Maurizio a rodinu webů Zampetti Dott. Maurizio.

Použití osobních informací

Zampetti Dott. Maurizio shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Zampetti Dott. Maurizio a k poskytování služeb, o které jste požádali. Zampetti Dott. Maurizio také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Zampetti Dott. Maurizio a jeho přidružených částí. Zampetti Dott. Maurizio vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Zampetti Dott. Maurizio neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Zampetti Dott. Maurizio Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Zampetti Dott. Maurizio může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Zampetti Dott. Maurizio a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Zampetti Dott. Maurizio nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Zampetti Dott. Maurizio udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Zampetti Dott. Maurizio za účelem zjištění, jaké služby Zampetti Dott. Maurizio jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Zampetti Dott. Maurizio, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Zampetti Dott. Maurizio prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Zampetti Dott. Maurizio nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Zampetti Dott. Maurizio a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Zampetti Dott. Maurizio nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Zampetti Dott. Maurizio používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Zampetti Dott. Maurizio nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Zampetti Dott. Maurizio, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Zampetti Dott. Maurizio nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Zampetti Dott. Maurizio zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Zampetti Dott. Maurizio uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Zampetti Dott. Maurizio vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Zampetti Dott. Maurizio nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Zampetti Dott. Maurizio na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) Zampetti Maurizio   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation